Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την κάλυψη υπηρεσιών οργάνωσης και διεξαγωγής εκδηλώσεων για τις ανάγκες της ΑΖΚ 2019

Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών οργάνωσης και διεξαγωγής εκδηλώσεων…
dimitra
15 Ιανουαρίου, 2019
Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών λογιστικής παρακολούθησης της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε για το έτος 2019

  1. Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών λογιστικής παρακολούθησης…
dimitra
9 Ιανουαρίου, 2019
Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Νομικών Συμβουλών προς την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ» κατ’ άρθρο 117 ν. 4412/2016

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΤΕΥΔ…
tasos
1 Αυγούστου, 2018
Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Νομικών Συμβουλών προς την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ» κατ’ άρθρο 117 ν. 4412/2016

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ -…
dimitra
13 Μαρτίου, 2018


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.