Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

Απευθείας ανάθεση στην «Ελισσάβετ Ταστσίδου» της υπηρεσίας νομικής υποστήριξης της ΑΖΚ για την οικονομική χρήση 2023.

Απόφαση ανάθεσης στην «Ελισσάβετ Ταστσίδου» της υπηρεσίας νομικής υποστήριξης της ΑΖΚ για την οικονομική χρήση…
anastasia_itrust
10 Απριλίου, 2023
Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

Απευθείας ανάθεση στην εταιρεία «Ορθολογισμός Α.Ε.» της υπηρεσίας λογιστικής υποστήριξης της ΑΖΚ για το 2023.

Απόφαση ανάθεσης στην εταιρεία «Ορθολογισμός Α.Ε.» της υπηρεσίας λογιστικής υποστήριξης της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας για…
anastasia_itrust
14 Μαρτίου, 2023
Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

Ανάθεση στην εταιρεία “Ευρωκαθαριστική ΙΚΕ”, για την παροχή υπηρεσίας γενικής καθαριότητας και συντήρησης χώρων στην έδρα της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε. έτους 2023.

Απόφαση ανάθεσης στην εταιρεία “Ευρωκαθαριστική ΙΚΕ”, για την παροχή υπηρεσίας γενικής καθαριότητας και συντήρησης χώρων…
anastasia_itrust
14 Μαρτίου, 2023
Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη υπηρεσίας λογιστικής υποστήριξης για την Α.Ζ.Κ. Α.Ε. οικονομικού έτους 2023

H Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ σας καλεί να υποβάλετε προσφορά για την κάλυψη υπηρεσίας λογιστικήςυποστήριξης…
anastasia_itrust
17 Φεβρουαρίου, 2023
Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

Ανάθεση στη Ζωή Παρλαπάνη σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για τη θέση βοηθητικού προσωπικού εκδηλώσεων του έργου Co-Working του προγράμματος INTERREG V-A «Greece – Bulgaria 2014-2020».

Απόφαση ανάθεσης στη Ζωή Παρλαπάνη σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για τη θέση βοηθητικού προσωπικού εκδηλώσεων…
anastasia_itrust
17 Ιανουαρίου, 2023


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.