Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

Απόφαση ανάθεσης στην εταιρεία «Θεσσαλονίκης Δρώμενα» της υπηρεσίας διεξαγωγής εκδήλωσης για την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.

Απόφαση ανάθεσης στην εταιρεία «Θεσσαλονίκης Δρώμενα» της υπηρεσίας διεξαγωγής εκδήλωσης για την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας…
anastasia_itrust
14 Δεκεμβρίου, 2022
ΝΕΑΠροκηρύξεις / Προσκλήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας διεξαγωγής εκδήλωσης για την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.

H Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. σας καλεί να υποβάλετε προσφορά για την παροχή υπηρεσίας διεξαγωγήςεκδήλωσης…
anastasia_itrust
8 Δεκεμβρίου, 2022
Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

Ανάθεση στον Δημήτριο Μηλώση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για τη θέση βοηθητικού διοικητικού προσωπικού του έργου Co-Working του προγράμματος INTERREG V-A «Greece – Bulgaria 2014-2020».

Απόφαση ανάθεσης στον Δημήτριο Μηλώση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για τη θέση βοηθητικού διοικητικού προσωπικού…
anastasia_itrust
21 Οκτωβρίου, 2022
Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

Απόφαση ανάθεσης στην εταιρεία «Υπηρεσίες Ανοικτής Τεχνολογίας A.E.» της υπηρεσίας συντήρησης – υποστήριξης λογισμικού της για την ΑΖΚ έτους 2022 -2023.

Απόφαση ανάθεσης στην εταιρεία «Υπηρεσίες Ανοικτής Τεχνολογίας A.E.» της υπηρεσίαςσυντήρησης – υποστήριξης λογισμικού της για…
anastasia_itrust
28 Σεπτεμβρίου, 2022


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.