Σύγκληση Γ.Σ. – Οικονομικά στοιχεία


Χρήση 2017

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2017 (1-1-2017 έως 31-12-2017)

Ισολογισμός χρήσης 2017 (1-1-2017 έως 31-12-2017)

Πρόσκληση Σύγκλησης των Μετόχων της Α.Ζ.Κ. Α.Ε. στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Χρήση 2016

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 2016 (1-1-2016 έως 31-12-2016)
Πρόσκληση Σύγκλησης των Μετόχων της Α.Ζ.Κ. Α.Ε. στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Χρήση 2015

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 2015 (1-1-2015 έως 31-12-2015)

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2015 (1-1-2015 έως 31-12-2015

Πρόσκληση Σύγκλησης των Μετόχων της Α.Ζ.Κ. Α.Ε. στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

 

Χρήση 2014

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 2014 (1-1-2014 έως 31-12-2014)

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2014 (1-1-2014 έως 31-12-2014)

Πρόσκληση Σύγκλησης των Μετόχων της Α.Ζ.Κ. Α.Ε. στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

 

Χρήση 2013

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 2013 (1-1-2013 έως 31-12-2013)

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2013 (1-1-2013 έως 31-12-2013)

Πρόσκληση Σύγκλησης των Μετόχων της Α.Ζ.Κ. Α.Ε. στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 

Χρήση 2012

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 2012 (1-1-2012 έως 31-12-2012)

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2012 (1-1-2012 έως 31-12-2012)

Πρόσκληση Σύγκλησης των Μετόχων της Α.Ζ.Κ. Α.Ε. στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

 


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.

Νέο Καθεστώς Προστασίας Δεδομένων – GDPR

Τρόποι για την καλύτερη προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα.

Παρακολουθήστε live την εκδήλωση εδώ