Συνέντευξη Τύπου «Συνεργάζομαι»


Ο θεσμός  «Συνεργάζομαι» που προωθούν οι μεγαλύτεροι παραγωγικοί φορείς και ερευνητικοί οργανισμοί της Βόρειας Ελλάδας και συνδιοργανώνει το 2ο Technology Forum της Θεσσαλονίκης.

Απόσπασμα συνέντευξης του Προέδρου της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε. κου Δημήτρη Λακασά.

Θεσμός «Συνεργάζομαι»

 

Το «Συνεργάζομαι» ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ βιομηχανικών φορέων (Εταιρείες Πληροφορικής και Βιομηχανίες) και ερευνητικών οργανισμών (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Εργαστήρια, Ινστιτούτα) με στόχο να δώσει κίνητρα για Τεχνολογικές Συμπράξεις, έτσι ώστε να επιτευχθεί η μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των φορέων και να αναπτυχθούν νέα/καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Ο στόχος αυτός αποτελεί και τον πυρήνα της στρατηγικής ευφυούς εξειδίκευσης που προωθείται από την ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 και υλοποιείται σε εθνικό επίπεδο από την ΓΓΕΤ.
Έμμεσος στόχος του «Συνεργάζομαι» είναι η συνέχεια, η επέκταση και η προβολή, κατά τη διάρκεια όλου του έτους, των συνεργασιών που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του ετήσιου Technology Forum (www.technology-forum.eu).Leave a Replynew address

Νέο Καθεστώς Προστασίας Δεδομένων – GDPR

Τρόποι για την καλύτερη προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα.

Παρακολουθήστε live την εκδήλωση εδώ