Οικοσύστημα Καινοτομίας Θεσσαλονίκης


Σύμφωνα με την με αριθμ. 5064/613/09.05.2012 ΚΥΑ του Υπουργού Οικονομικών και των Αναπληρωτών Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Α.Α.Π. 163/10.05.2012) καθορίστηκαν τα όρια δραστηριοποίησης της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης, όπως στον ακόλουθο χάρτη.

ΚΥΑ  5064/613/09.05.2012

map31x45-in


Νέο Καθεστώς Προστασίας Δεδομένων – GDPR

Τρόποι για την καλύτερη προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα.

Παρακολουθήστε live την εκδήλωση εδώ