Διοίκηση


17/01/2020 – Διορισμός νέου ΔΣ της ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Α.Ε.

Σύμφωνα με την με αριθμ. 163/14.01.2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 24/17.01.2020) διορίζεται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε.

 

Πρόεδρος

  • Λουφάκης Κυριάκος του Μιχαήλ, με Α.Δ.Τ.: AM 545538, Επιχειρηματίας – Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (Σ.Ε.Β.Ε.), ως Πρόεδρος.

Μέλη

  • Τζόλλας Νικόλαος του Μιχαήλ, με Α.Δ.Τ.: AM 259942, Περιφερειακός Σύμβουλος, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με αναπληρωτή τον Δωρή Σωκράτη του Στυλιανού, με ΑΔΤ: ΑΚ 936468, Περιφερειακό Σύμβουλο.

 

  • Κωνσταντόπουλος Αθανάσιος του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 191199, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθυντής Κεντρικής Διοίκησης (Κ.Δ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), ως εκπρόσωπος του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., με αναπληρωτή τον Τζοβάρα Δημήτριο του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 179295, Διευθυντή Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) και Αντιπρόεδρο Δ.Σ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α.

 

  • Παπαϊωάννου Νικόλαος του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 150200, Πρύτανης του ΑΠΘ και Καθηγητής α’ βαθμίδας του Τμήματος Κτηνιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ., ως εκπρόσωπος του Α.Π.Θ., με αναπληρωτή τον Σεφερλή Παναγιώτη του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ.: AB 710356, Πρόεδρο και Καθηγητή α’ βαθμίδας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.

 

  • Μυλωνάς Γεώργιος του Αλεξάνδρου, με Α.Δ.Τ.: AB 717392, Πρόεδρος επί Τιμή ΣΒΕ, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, με αναπληρωτή τον Γεωργίου Χρήστο του Ευαγγέλου, με Α.Δ.Τ.: ΑΝ 751124, Διευθυντή Τεκμηρίωσης και Μελετών ΣΒΕ.

 

  • Χατζηδημητρίου Ιωάννης του Αθανασίου, με Α.Δ.Τ.: ΑΑ 270160, Καθηγητής Πανεπιστημίου – Επίτιμο Μέλος ΔΣ ΣΕΒΕ, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, με αναπληρωτή τον Κετικίδη Παναγιώτη του Χαραλάμπους, με Α.Δ.Τ.: Χ 243937, Καθηγητή – Επίτιμο Μέλος ΔΣ ΣΕΒΕ.

 


Νέο Καθεστώς Προστασίας Δεδομένων – GDPR

Τρόποι για την καλύτερη προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα.

Παρακολουθήστε live την εκδήλωση εδώ