Νέα Διοίκηση


30/12/2016 – Διορισμός νέου ΔΣ της ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Α.Ε.

Σύμφωνα με την με αριθμ. 5718/29.12.2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ741/30.12.2016), διορίζεται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε.

 

Πρόεδρος

  • Δρ. Κυριάκος Λουφάκης, επιχειρηματίας

Μέλη

  •  Μακραντωνάκη Στυλιανή Ζωή, εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με αναπληρωτή της τον Τσαλώνη Γεώργιο του Ιωάννη, Περιφερειακό Σύμβουλο
  • Κωνσταντόπουλος Αθανάσιος, Διευθυντής Κ.Δ. και Πρόεδρος Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), ως εκπρόσωπος του Ε.Κ.Ε.Τ.Α.,με αναπληρωτή του τον Λάππα Άγγελο, Διευθυντή Ερευνών Ε.Κ.Ε.Τ.Α. / ΙΔΕΠ
  •  Μήτκας Περικλής, Πρύτανης Α.Π.Θ.  Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως εκπρόσωπος του Α.Π.Θ., με αναπληρωτή του τον Σεφερλή Παναγιώτη, Πρόεδρο και Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.
  •  Μυλωνάς Γεώργιος, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, με αναπληρωτή του τον Γεωργίου Χρήστο, Διευθυντή Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Μελετών του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.
  • Χατζηδημητρίου Ιωάννης, Καθηγητής Πανεπιστημίου – Επίτιμο μέλος Δ.Σ. του Σ.Ε.Β.Ε., ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, με αναπληρωτή του τον Παναγιώτη Κετικίδη Καθηγητή – Επίτιμο Μέλος ΔΣ του Σ.Ε.Β.Ε.

 


Νέο Καθεστώς Προστασίας Δεδομένων – GDPR

Τρόποι για την καλύτερη προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα.

Παρακολουθήστε live την εκδήλωση εδώ