Μνημόνιο συνεργασίας (MOU) υπογράφηκε στις 23.07.14 από τον Πρόεδρο του ΣΕΒΕ Δρ Κυριάκο Λουφάκη και τον Πρόεδρο της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας (ΑΖΚ) κ. Δημήτρη Λακασά, στο πλαίσιο συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒΕ, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων των δύο φορέων.

To Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο αποτελεί συνέχεια προηγούμενων ΜOUs που έχει υπογράψει η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας και με δώδεκα (12) ερευνητικούς φορείς και φορείς στήριξης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας της Θεσσαλονίκης, εντάσσεται στη νέα προσπάθεια της Θεσσαλονίκης να καταστεί κέντρο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στον ευρύτερο χώρο της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Συγκριτικό πλεονέκτημα της Θεσσαλονίκης αποτελεί η πολύ σημαντική πυκνότητα συγκέντρωσης εκπαιδευτικών, ερευνητικών και τεχνολογικών- επιχειρηματικών μονάδων και υποδομών, ενώ η ΑΖΚ μπορεί να αποτελέσει τον «καταλύτη» για την πραγμάτωση αυτού του εγχειρήματος καθώς φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένας επιταχυντής του οικοσυστήματος της καινοτομίας της Θεσσαλονίκης.

Επίσης με την υπογραφή του ΜΟU ενισχύεται η προσπάθεια του Συνδέσμου για στήριξη της παραγωγής, της εξωστρέφειας και της καινοτομίας που θα πρέπει να αποτελέσουν εθνικό στόχο για την έξοδο από την κρίση και την αύξηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και της χώρας ευρύτερα.

Οι δύο φορείς θα αναζητήσουν τρόπους συνεργασίας σε δράσεις που θα στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στη στοχευμένη σύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα (clustering) σε τομείς όπου υπάρχει κρίσιμη μάζα ερευνητικού δυναμικού και επιχειρήσεων, στη δημιουργία νέας ροής έναρξης καινοτόμων επιχειρήσεων και στην καλύτερη αξιοποίηση ή και δημιουργία νέων χρηματοδοτικών/υποστηρικτικών εργαλείων των επιχειρήσεων που μετασχηματίζουν ερευνητικά αποτελέσματα σε προϊόντα που μπορούν να διαθέτουν στη διεθνή αγορά.

svee1

 


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.