Κίνητρα προσέλκυσης δραστηριοτήτων


Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης 

Μοναδική και Προνομιακή 

Η τελική επιτυχία του όλου εγχειρήματος εξαρτάται και από τη θεσμοθέτηση ενός ειδικού νομοθετικού πλαισίου κινήτρων για τη Ζ.ΚΑΙ.Θ. το οποίο θα τη διαφοροποιεί από την υπόλοιπη χώρα και θα τη μετατρέπει σε μία προνομιακή περιοχή ανάπτυξης καινοτόμου δραστηριότητας.

Προνομιούχα κίνητρα για τις εταιρείες που θα εγκατασταθούν στη Ζώνη

Τα Κίνητρα θα εφαρμοστούν αποκλειστικά στις εταιρείες που θα εγκατασταθούν στους συγκεκριμένους θύλακες/ τμήματα της Ζώνης εντός ορισμένων γεωγραφικών ορίων.

Τα κίνητρα προτείνουν δυνατότητες όπως:

  • ενίσχυση: κόστους επενδυτικού σχεδίου, χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού, απασχόλησης, επιτοκίου
  • φοροαπαλλαγή επενδυτικού σχεδίου
  • ειδικού φορολογικού καθεστώτος για ξένους επιστήμονες και εξειδικευμένα στελέχη αγοράς
  • υποστήριξης στο κόστος δαπάνης για υπηρεσίες μετατροπής και εμπορικής αξιοποίησης της νέας γνώσης σε καινοτόμα προϊόντα.

Με τον ισχύοντα επενδυτικό νόμο (Ν.3908/2011) έχει θεσμοθετηθεί ειδικό προνομιακό καθεστώς καθώς προβλέπονται 5 επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες ενίσχυση για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται εντός της Ζώνης Καινοτομίας.

Παράλληλα συνεχίζονται οι προσπάθειες για την εξασφάλιση εξαίρεσης από την Ευρωπαϊκή Διεύθυνση Ανταγωνισμού ώστε να θεσμοθετηθούν επιπλέον προνομιακά κίνητρα για την Ζ.ΚΑΙ.Θ.


Νέο Καθεστώς Προστασίας Δεδομένων – GDPR

Τρόποι για την καλύτερη προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα.

Παρακολουθήστε live την εκδήλωση εδώ