Γιατί μια Ζώνη Καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη


Γιατί χρειαζόμαστε ένα νέο, ανταγωνιστικό μοντέλο ανάπτυξης, στηριγμένο στις εξελίξεις της επιστημονικής έρευνας και των νέων τεχνολογιών. Αυτή άλλωστε είναι η κατεύθυνση ολόκληρης της Ευρώπης μπροστά στο νέο, παγκόσμιο καταμερισμό οικονομικής δραστηριότητας.

Γιατί εδώ, στη Θεσσαλονίκη υπάρχει κρίσιμη μάζα ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας για να βοηθήσει με συνέργειες και στελέχη τη λειτουργία Τμημάτων Έρευνας και Ανάπτυξης μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων ή spin-off εταιριών.

Γιατί, λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της γεωπολιτικής της σημασίας, η Θεσσαλονίκη μπορεί να γίνει ο πρώτος, πιο σημαντικός και πιο αναγνωρίσιμος κόμβος καινοτομίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.


Νέο Καθεστώς Προστασίας Δεδομένων – GDPR

Τρόποι για την καλύτερη προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα.

Παρακολουθήστε live την εκδήλωση εδώ