Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.


Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας A.E. «Α.Ζ.Κ. Α.Ε.» είναι ο διαχειριστικός φορέας που ανέλαβε να οργανώσει και να προωθήσει τη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης.

Η εταιρεία συστάθηκε με τον νόμο 3489/2006 και εποπτεύεται πλέον από τον Υπουργό Εσωτερικών σύμφωνα με το νόμο 4180/2013 «Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων για τη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» (Α’ 182).

Κάποια από τα σημαντικά βήματα που πραγματοποίησε η εταιρεία μέχρι σήμερα , πάντα μετά από διαβουλεύσεις και σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι τα εξής:

  • Καταρτίστηκε το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ.
  • Δημοσιεύτηκε η οριοθέτηση της Ζ.ΚΑΙ.Θ. και έγινε η παραχώρηση δημόσιας γης, έκτασης 60 στρεμμάτων στην περιοχή της Θέρμης για την ανάπτυξη του πρώτου Θύλακα Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Δ.) της Ζώνης.
  • Με πρωτοβουλία της Α.Ζ.Κ. Α.Ε. υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ δώδεκα κορυφαίων φορέων έρευνας και καινοτομικής επιχειρηματικότητας της Θεσσαλονίκης. Στόχος είναι η αύξηση των συνεργιών και της προστιθέμενης αξίας κοινών δράσεων κάτω από την «ομπρέλα» της Ζώνης Καινοτομίας διευκολύνοντας τον σχεδιασμό άμεσων (βραχυπρόθεσμων) και μεσοπρόθεσμων δράσεων, όπως το branding της συσσωρευμένης δυναμικής του συγκεκριμένου κόμβου καινοτομίας αλλά και την υλοποίηση συνεργατικών δράσεων μεταξύ των εταίρων, βασιζόμενες στα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που δημιούργησε η Ελληνική πολιτεία.
  • Βρίσκεται σε διαδικασία επαφών με πιθανούς επενδυτές, ερευνητικούς οργανισμούς αλλά και μεμονωμένους ερευνητές οι οποίοι εκφράζουν έντονο ενδιαφέρον για το όλο εγχείρημα.
  • Εξασφαλίστηκε προνομιακό καθεστώς στον πρόσφατο επενδυτικό νόμο όπου προβλέπονται 5% επιπλέον ενισχύσεις για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται εντός της Ζ.ΚAI.Θ.
  • Έχει καταρτιστεί σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τη διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης αιτήσεων για την έκδοση άδειας σκοπιμότητας εγκατάστασης καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εντός της Ζ.ΚΑΙ.Θ. η οποία έχει υποβληθεί προς έγκριση στα αρμόδια Υπουργεία.
  • Δημιούργησε και λειτουργεί με επιτυχία την πρώτη σημαντική soft δράση της ΑΖΚ A.E. το Thessaloniki Smart Innohub, το οποίο φιλοξενεί νέα επιχειρηματικά σχέδια για την μετατροπή τους σε νεοφυείς επιχειρήσεις.

Νέο Καθεστώς Προστασίας Δεδομένων – GDPR

Τρόποι για την καλύτερη προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα.

Παρακολουθήστε live την εκδήλωση εδώ