Όραμα


Η Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο κόμβο καινοτομίας, που θα ηγείται σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη στην αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης για ανάπτυξη και παραγωγή καινοτόμων τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών με αντίκτυπο την οικονομική ανάπτυξη.


Νέο Καθεστώς Προστασίας Δεδομένων – GDPR

Τρόποι για την καλύτερη προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα.

Παρακολουθήστε live την εκδήλωση εδώ