μνημονιο συνεργασιας φορεων περισσότερα

Όραμα


Η Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο κόμβο καινοτομίας, που θα ηγείται σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη στην αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης για ανάπτυξη και παραγωγή καινοτόμων τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών με αντίκτυπο την οικονομική ανάπτυξη.


Συνεργατες